Värdet på förmedlingsförsäljningen vid Saga Furs online-auktion i juni 92 miljoner euro

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 21.6.2022 kl. 21.50

Saga Furs’ auktion som inleddes den 13.6 avslutades idag tisdagen den 21.6 med försäljning av rävskinn. Ca 100 köpare deltog i online-auktionen, och majoriteten av inköpen gjordes till bolagets huvudmarknadsområde Kina. Inköp gjordes även till modeindustrin i Europa samt Sydkorea och Turkiet.

Vid auktionen bjöds ut 5 miljoner minkskinn varav ca 55 % såldes, samt 560 000 räv- och finnsjubbskinn varav ca 55 % såldes. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 92 miljoner euro (6/2021: 188 milj. euro). Vid auktionen syntes redan små tecken på återhämtning, men som helhet sett var auktionsresultatet i linje med förväntningarna.

”Det har länge rått osäkerhet på skinnmarknaderna pga. de kraftiga coronarestriktionerna i Kina, och läget försvårades ytterligare av Rysslands anfall mot Ukraina. Därför var det glädjande att de kinesiska köparna aktiverade sig vid den här auktionen och köpte i stort sett samma andel av de sålda skinnen som de vanligtvis har brukat köpa vid juniauktionen. Även om det finns indikationer på att coronarestriktionerna i Kina har börjat upphävas och att pälsmarknaderna börjar återhämta sig, kan vi dock inte i det här skedet bedöma hur detaljhandeln kommer att starta i Kina, eller om inköpen vid den här auktionen gjordes med tanke på kommande års behov”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Onsdagen den 29.6 publicerar Saga Furs en halvårsrapport för räkenskapsperioden som inleddes den 1.11.2021. Bolagets nästa auktion ordnas i september 2022.

Tilläggsinformation:
Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679

www.sagafurs.com