Insiderinformation: Vid Saga Furs’ auktion såldes 3,8 miljoner minkskinn

Saga Furs Oyj, insiderbulletin 14.6.2023 kl.16.40

Minkskinnsförsäljningen vid Saga Furs pälsauktion, som inleddes torsdagen den 8.6., avslutades idag onsdagen den 14.6. Vid auktionen bjöds ut 5 miljoner minkskinn, varav 76% såldes. Prisnivån i euro sjönk i medeltal ca 8% jämfört med marsauktionen, men endast ca 4% i yuan, valutan på vårt viktigaste marknadsområde Kina.

Över 220 köpare deltog i auktionen, och majoriteten av försäljningen riktades till bolagets huvudmarknadsområde Kina. Inköp gjordes även till Sydkorea och Turkiet samt den västerländska modeindustrin.

”Minkauktionens försäljningsmängder var i linje med våra förväntningar. Vid de senaste internationella auktionerna har priset på minkskinn minskat, och trenden fortsatte hos oss. Kinas ekonomi har återhämtat sig långsammare än väntat efter den långa pandemiplågan, och marknaderna präglas av försiktighet”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Auktionen fortsätter fram till fredagen den 16.6. med försäljning av finnsjubb- och rävskinn. Efter att auktionen har avslutats publicerar bolaget ett börsmeddelande om hela auktionen.

Tilläggsinformation:

Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679

www.sagafurs.com