Insiderbulletin: Värdet på förmedlingsförsäljningen 147 miljoner vid Saga Furs’ marsauktion

Saga Furs Oyj, insiderbulletin 15.3.2023 kl. 18.20

Saga Furs’ pälsauktion avslutades idag med försäljning av rävskinn. Över 230 köpare deltog i auktionen, och majoriteten av försäljningen riktades till bolagets huvudmarknadsområde Kina. Inköp gjordes även till Sydkorea, Turkiet, Grekland samt inom vissa skinntyper även till den europeiska modeindustrin.

Vid auktionen bjöds ut 5 miljoner minkskinn, varav 85% såldes, och 450 000 räv- och finnsjubbskinn varav 95% såldes. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 147 miljoner euro (3–4/2022: 31 miljoner euro och 3/2021: 104 miljoner euro). Förmedlingsförsäljningens värde steg både tack vare det ökade antalet sålda skinn samt de stigande prisnivåerna. Utbudet på 250 000 blårävskinn såldes i sin helhet. Den genomsnittliga prisökningen på både mink- och rävskinn var nästan 10% jämfört med septemberauktionen.

”Antalet skinn som förmedlades under marsauktionen var större än under någon annan auktion vid motsvarande tidpunkt. Efter att coronarestriktionerna hävts deltog kineserna aktivt i auktionen och köpte klart fler skinn än vanligt i mars. Detta indikerar att marknaderna återhämtar sig, samt att efterfrågan på certifierade skinn har bibehållits efter de tuffa coronaåren. Resultaten stärker förtroendet inom pälshandelns hela värdekedja och ger hopp om att prisnivån kommer att återgå till en lönsam nivå”, säger Saga Furs verkställande direktör Markus Gotthardt.

Bolaget ordnar nästa auktion i juni 2023.

Tilläggsinformation:

Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679

www.sagafurs.com