Saga Furs Oyj:s bokslutsmaterial är publicerat

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 17.2.2023 kl. 8.00 EET

Saga Furs Oyj:s bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2021−31.10.2022 omfattande styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport samt ersättningsrapport har publicerats. Publicationerna finns tillgängliga på bolagets nätsidor på adressen www.sagafurs.com

Bolaget kommer att publicera halvårsrapporten 29.6.2023.


SAGA FURS OYJ

Tilläggsinformation:
Vice verkställande directör Juha Huttunen, tel. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com

Bilagor: