Saga Furs' auktion – rekordhög septemberförsäljning

Saga Furs Oyj, insiderbulletin 13.9.2022 kl. 19.45

Saga Furs’ auktion som inleddes den 6.9 avslutades idag tisdagen den 13.9. Över 130 köpare deltog i auktionen, och majoriteten av inköpen riktades till bolagets huvudmarknadsområde Kina. Inköp gjordes även till Turkiet, Sydkorea, Grekland och den europeiska modeindustrin.

Minkutbuden vid auktionen omfattade 4,5 miljoner minkskinn varav 95% såldes, samt 560 000 räv- och finnsjubbskinn varav 65 % såldes. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning av 123 miljoner euro (9/2021: 59 miljoner euro), vilket gör den till den största septemberauktionen genom tiderna. Prisnivån på minkskinnen steg jämfört med juniauktionen, medan prisnivån på rävskinnen förblev stabil.

Efter septemberauktionen är värdet på förmedlingsförsäljningen under innevarande räkenskapsperiod 272 miljoner euro (under föregående räkenskapsperiod var värdet på förmedlingsförsäljningen 392 miljoner euro). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 8,2 miljoner mink-, 0,9 miljoner räv- och 0,1 miljoner finnsjubbskinn.

”Efter en trög säsongstart började minkförsäljningen ta fart i juni, och efterfrågan stärktes ytterligare i september. Tack vare detta steg hela säsongens minkförsäljning till samma nivå som under föregående säsong. Försäljningsresultaten för mink kan anses vara framgångsrika med hänsyn till de kraftiga coronarestriktioner som fortfarande är i kraft i Kina samt den allmänna osäkerheten i den globala ekonomin. Resultaten av rävauktionen var i linje med våra måttfulla förväntningar, då efterfrågan på räv inte har återhämtat sig lika bra som på mink”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Tilläggsinformation:
Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679