Insiderbulletin: Saga Furs förmedlade över 40 % fler minkskinn jämfört med föregående räkenskapsperiod

Saga Furs Oyj, insiderbulletin 11.9.2023 kl. 15.35


Minkförsäljningen vid Saga Furs’ auktion inleddes tisdagen den 9.6 och avslutades idag. Auktionsutbuden omfattade 4,2 miljoner minkskinn, varav 90 % såldes till stabila prisnivåer jämfört med juniauktionen. En stor del av utbuden bestod av skinn ur de lägre kvalitetsklasserna, vilket är typiskt för septemberauktionen.

”Under innevarande räkenskapsperiod har vi sålt över 40 % fler minkskinn än någonsin tidigare. Det råder efterfrågan på minkskinn, och det rådde livlig konkurrens om vissa minktyper i auktionssalen. Prisnivån är fortfarande låg för producenterna. Prisnivån på vårt huvudmarknadsområde steg dock då Kinas yuan har försvagats med 5 % sedan juni”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Ca 200 kunder deltog i auktionen. Majoriteten av inköpen gjordes till Kina, men även till Sydkorea, Turkiet, Grekland samt modeindustrin i västländerna.

Skinnauktionen fortsätter i morgon med försäljning av rävskinn och avslutas den 13.9, då bolaget publicerar ett börsmeddelande om hela auktionen.


SAGA FURS OYJ

Tilläggsinformation:
Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679

www.sagafurs.com