Saga Furs auktion – stabil prisnivå på rävskinn

Saga Furs Oyj, insiderbulletin 7.9.2022, kl. 17.05

Rävskinnsförsäljningen vid Saga Furs auktion inleddes tisdagen den 6.9.2022 och avslutades idag. Efter två år av online-auktioner kunde vi äntligen arrangera ett live-evenemang. Över 130 köpare har anmält sig till auktionen, vilket är mer än deltagarantalet vid någon online-auktion som ordnades under pandemin. Utbuden på 560 000 räv- och finnsjubbskinn såldes till 65 procent till samma prisnivå som vid juniauktionen.

”Vi är glada att kinesiska köpare har kommit till Vanda, även om en lång coronakarantän väntar dem när de återvänder hem. Aktiviteten på marknaderna i Kina avspeglades på rävauktionen, men inköp gjordes även till Turkiet, Sydkorea och modeindustrin i Europa”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Skinnauktionen fortsätter i morgon med försäljning av minkskinn och avslutas den 13.9, då bolaget publicerar ett börsmeddelande om hela auktionen.

Tilläggsinformation:
Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679