Saga Furs Oyj, halvårsrapport 1.11.2022−30.4.2023

Saga Furs Oyj halvårsrapport 29.6.2023 kl. 11.10

Detta är ett sammandrag av Saga Furs Oyj:s publicerade halvårsrapport för perioden 1.11.2022–30.4.2023. Halvårsrapport i sin helhet är bifogad detta börsmeddelande samt finns tillgänglig på bolagets internetsidor www.sagafurs.com.

 

Lönsamheten förbättrades tack vare stark förmedlingsförsäljning

  • Förmedlingsförsäljningen av pälsskinn började öka då coronarestriktionerna i Kina upphävdes.
  • Värdet på förmedlingsförsäljningen ökade med cirka 240 procent jämfört med jämförelseperioden och var 149 miljoner euro (1.11.2021–30.4.2022: 44 milj. euro).
  • Koncernens omsättning mer än fördubblades och var 19,8 miljoner euro (8,8 milj. euro).
  • Rörelsekostnaderna ökade till 20,5 miljoner euro (15,0 milj. euro).
  • Koncernens rörelseresultat förbättrades och var 0,1 miljoner euro (-2,3 milj. euro förlust).
  • Koncernens finansiella nettointäkter var 1,8 miljoner euro (0,7 milj. euro).
  • Koncernens resultat före skatter var 1,9 miljoner euro (-1,7 milj. euro förlust).
  • Resultatet per aktie var 0,43 (-0,85) euro.

 

 

Koncernens nyckeltal

11/22–4/23

11/2–4/22

11/21–10/22

 

6 mån

6 mån

12 mån

 

 

 

 

Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR

149,4

43,7

272,7

Antalet förmedlade skinn, milj. st

4,8

1,2

9,3

Omsättning, MEUR

19,8

8,8

38,8

Rörelseresultat, MEUR

0,1

-2,3

-0,3

Resultat före skatter, MEUR

1,9

-1,7

1,2

Resultat per aktie, EUR

0,43

-0,85

0,29

Avkastning på eget kapital, (ROE) %

1,8 %

-3,5 %

1,2 %

Avkastning på investerat kapital, (ROI) %

2,2 %

-1,2 %

1,9 %

 

 

Väsentliga händelser efter utgången av översiktsperioden

Saga Furs ordnade sin andra skinnauktion under räkenskapsperioden 2022–2023 i Vanda den
8–16.6.2023. Värdet på förmedlingsförsäljningen vid auktionen steg till 111 miljoner euro, vilket var mer än en femtedel mer jämfört med försäljningen under motsvarande auktion under den förra räkenskapsperioden. Över 230 köpare deltog i auktionen, och precis som vid auktionen i mars gick det mesta av försäljningen till bolagets huvudmarknad, Kina. Skinn köptes också till Sydkorea, Turkiet och den västerländska modeindustrin. Vid auktionen i juni såldes 3,8 miljoner minkskinn, vilket var nästan 80 procent av de skinn som bjöds ut. Av de 500 000 räv- och finnsjubbsskinn som bjöds ut såldes omkring 60 procent. I genomsnitt sjönk priserna med 8 procent för minkskinn och 17 procent för rävskinn från auktionen i mars, varav 5 procentenheter berodde på att den kinesiska yuanen försvagats.

Affärsverksamhetens utvecklingsutsikter

Saga Furs bedömer att värdet på förmedlingsförsäljningen och omsättningen under den pågående räkenskapsperioden kommer att öka från den föregående räkenskapsperiodens nivå (2021–2022: förmedlingsförsäljning 273 miljoner euro och omsättning 39 miljoner euro). Resultatet för räkenskapsperioden 2022–2023 är till stor del beroende av resultaten vid auktionen i september 2023, som är svåra att prognostisera i det rådande marknadsläget.

 

Vanda den 29.6.2023

SAGA FURS OYJ

STYRELSEN

 

Tilllägsinformation:
Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 09 849 8326, e-post juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com

Bilaga:

Saga Furs halvårsrapport 22-23


 

Bilagor: