Insiderbulletin: Vid Saga Furs auktion såldes rekordantal minkskinn till stigande prisnivåer

Saga Furs Oyj, insiderbulletin 13.3.2023 kl. 16.15

Minkförsäljningen vid Saga Furs Oyj:s skinnauktion, som inleddes tisdagen den 7.3.2023, avslutades idag måndagen den 13.3 med lovande resultat. Över 220 köpare deltog i auktionen och majoriteten av försäljningen riktades till bolagets huvudmarknadsområde Kina. Inköp gjordes även till Sydkorea, Turkiet, Grekland och inom vissa typer även till den europeiska modeindustrin.

Av auktionsutbuden på 5 miljoner minkskinn såldes 85%. Prisnivåerna på de flesta skinntyperna låg på en högre nivå jämfört med septemberauktionen, och ökningen var i genomsnitt 10%.

”Våra kinesiska kunder hade äntligen möjlighet att delta i vår auktion i Vanda, och i salen rådde livlig konkurrens om skinnen på samma sätt som under tiderna före coronan. Minkförsäljningen överträffade våra förväntningar när det gäller försäljningsvolymerna, men prisnivån är ännu inte tillräcklig för farmarna efter de ekonomiskt betungande pandemiåren. Det var god efterfrågan på alla skinntyper, vilket indikerar att minkmarknaderna återhämtar sig och köparna vill köpa certifierade skinn som är producerade i västländerna”, säger Saga Furs verkställande direktör Markus Gotthardt.

"Förutom certifiering kräver de västerländska modemärkena transparens och spårbarhet inom hela pälsvärdekedjan. I samband med auktionen lanserade vi Saga Trac-lösningen, som är den första kommersiellt slutförda och skalbara spårbarhetslösningen för modeindustrin."

Auktionen fortsätter fram till onsdagen den 15.3 med försäljning av finnsjubb- och rävskinn. Efter att auktionen är avslutad publicerar bolaget ett börsmeddelande över hela auktionen.

Tilläggsinformation:

Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679

www.sagafurs.com