Utnämning till Saga Furs ledningsgrupp

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 4.7.2023 kl. 12.10


Juris kandidat, vicehäradshövding Ari Kuutschin har från och med 1.7.2023 utnämnts till medlem i Saga Furs Oyjs ledningsgrupp med ansvarsområdet personal och IT. Kuutschin rapporterar till verkställande direktör Markus Gotthardt. Kuutschin har varit anställd hos Saga Furs sedan början av 2022, då han började som personalchef. Tidigare har Kuutschin arbetat med olika uppgifter inom företagsledning, HR och arbetslagstiftning.

Efter utnämningen består Saga Furs ledningsgrupp av verkställande direktör Markus Gotthardt, vice verkställande direktör (ekonomi) Juha Huttunen, försäljningsdirektör Mikko Hovén, direktör (HR och IT) Ari Kuutschin, operativ direktör Sameli Mäkelä, affärsverksamhetsdirektör (brand och internationella producenter) Julio Suarez Christiansen och affärsverksamhetsdirektör (marknadsföring och kundrelationer) Samantha Vesala.
 

Ytterligare information:
Verkställande direktör Markus Gotthardt, tfn 0500 812 851, markus.gotthardt@sagafurs.com


www.sagafurs.com