Saga Furs Oyj finansiell rapportering

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 31.10.2022 kl.11.30

Saga Furs Oyj styrelse har beslutat att publicera bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2021–31.10.2022 torsdagen 26.1.2023. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet pubiceras fredagen 17.2.2023.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas fredagen 28.4.2023.

Finansiella rapporter för räkenskapsperioden 1.11.2022–31.10.2023 publceras:

  • Halvårsrapporten torsdagen 29.6.2023
  • Bokslutskommunikén fredagen 26.1.2024
  • Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet fredagen 16.2.2024

Tilläggsinformation:

Vice verkställande direktör Juha Huttunen, puh. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com