4 miljoner minkskinn såldes vid Saga Furs’ auktion

I dag avslutades minkförsäljningen vid Saga Furs’ auktion som inleddes den 8.9. Minkutbuden var exceptionellt stora och omfattade 5,6 miljoner minkskinn. Av dessa såldes 4,2 miljoner, vilket är bolagets genom tiderna största antal förmedlade minkskinn. I auktionen deltog 60 köpare, vilket är mer än vid någon annan internationell auktion det här året. De största inköpen gjordes till Kina, men även de turkiska och grekiska kunderna gjorde inköp.

”Under de rådande exceptionella förhållandena har bolaget lyckats sälja fler minkskinn än under föregående säsong, även om en betydande del av de skinn som tagits emot under innevarande säsong överförs att säljas år 2021”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Magnus Ljung.

”Prisnivån är exceptionellt låg, vilket är en indikation på den osäkerhet som Covid-19- pandemin har skapat på de olika marknadsområdena. Detta innebär att många producenter inte har möjlighet att fortsätta sin produktion efter den här säsongen”, fortsätter Ljung.

Pälsauktionen fortsätter med försäljning av rävskinn och avslutas den 16.9, då bolaget publicerar ett börsmeddelande om hela auktionen.