Ansvarsfullt producerade skinn blir allt viktigare

Förtroendet är på återkommande och alla marknader är aktiva, vilket märktes vid Saga Furs’ innevarande säsongs auktioner i form av höga försäljningsprocenter och stigande priser. Världsekonomins gynnsamma utveckling avspeglas på detaljhandelns förväntningar inför hösten och vintern.

”Ansvarsfullt producerade och certifierade skinn samt spårbarhet blir allt viktigare faktorer. Saga har ett bra konkurrensläge eftersom bolaget endast säljer certifierade räv- och finnsjubbskinn samt helt certifierade minkpartier. Vi har även nära samarbete med modeindustrin genom att utveckla spårbarheten ända fram till slutprodukten”, berättade verkställande direktör Pertti Fallenius vid ett infomöte för farmare.

Minkmarknaderna återhämtar sig långsamt som en följd av de stora produktionsmängderna och lagren av osålda plagg. Resultaten under den kommande säsongens auktioner är långt beroende av kommande vinters detaljhandel i Kina.

Det råder ännu osäkerhet om när läget på rävmarknaderna börjar svänga mot det bättre. Prisnivån på rävskinn har ökat intresset på alla marknader, och i vinterns kollektioner har använts rekordmängder räv. Även Saga Furs’ fox2shop- projekt, som strävar att öka användningen av räv i kollektionerna, har haft en positiv inverkan. Det förbättrade ekonomiska läget i Ryssland torde ha en positiv inverkan på handeln med alla rävtyper.

Päls har fortfarande en framträdande position inom modet. Detta märks även vid Fur Vision – evenemangen i vilka har deltagit ett rekordantal modeskapare och representanter för modebranschen. Dessutom har pälsar en framträdande position i modebilden, i affärer, på kappor och som besatser.

Saga Furs’ första auktion för försäljningssäsongen 2017/2018 ordnas den 20-21.12.2017, och vid auktionen bjuds ut Saga®- räv- och finnsjubbskinn. Säsongens första utbud av minkskinn bjuds ut vid auktionen i mars 2018.