Saga Furs’ juniauktion: Rapporter och börsmeddelanden

Dag 9: Börsmeddelanden 21.6.2022 kl. 21.50
Värdet på förmedlingsförsäljningen vid Saga Furs online-auktion i juni 92 miljoner euro

Saga Furs’ auktion som inleddes den 13.6 avslutades idag tisdagen den 21.6 med försäljning av rävskinn. Ca 100 köpare deltog i online-auktionen, och majoriteten av inköpen gjordes till bolagets huvudmarknadsområde Kina. Inköp gjordes även till modeindustrin i Europa samt Sydkorea och Turkiet.

Vid auktionen bjöds ut 5 miljoner minkskinn varav ca 55 % såldes, samt 560 000 räv- och finnsjubbskinn varav ca 55 % såldes. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 92 miljoner euro (6/2021: 188 milj. euro). Vid auktionen syntes redan små tecken på återhämtning, men som helhet sett var auktionsresultatet i linje med förväntningarna.

”Det har länge rått osäkerhet på skinnmarknaderna pga. de kraftiga coronarestriktionerna i Kina, och läget försvårades ytterligare av Rysslands anfall mot Ukraina. Därför var det glädjande att de kinesiska köparna aktiverade sig vid den här auktionen och köpte i stort sett samma andel av de sålda skinnen som de vanligtvis har brukat köpa vid juniauktionen. Även om det finns indikationer på att coronarestriktionerna i Kina har börjat upphävas och att pälsmarknaderna börjar återhämta sig, kan vi dock inte i det här skedet bedöma hur detaljhandeln kommer att starta i Kina, eller om inköpen vid den här auktionen gjordes med tanke på kommande års behov”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Onsdagen den 29.6 publicerar Saga Furs en halvårsrapport för räkenskapsperioden som inleddes den 1.11.2021. Bolagets nästa auktion ordnas i september 2022.

 

Dag 9: Auktionsrapport 21.6.2022

 Online-auktionen i juni avslutades idag med försäljning av blårävskinn.

 • Blårävskinnen såldes till 50 % till något lägre prisnivåer jämfört med föregående auktion
 • Inköpen riktade sig till marknaderna i Kina, Turkiet och Sydkorea

Saga Furs ordnar nästa auktion i september 2022.

Vi önskar alla en solig sommar och hoppas att vi kan ordna en live-auktion så fort som möjligt!


Dag 8: Auktionsrapport 20.6.2022

Den två dagar långa rävauktionen inleddes i dag med försäljning av olika typers räv- och finnsjubbskinn.

 • Blue Shadow- skinnen såldes till över 70 %
 • Blue Frost- skinnen såldes till 80 %
 • Silverrävskinnen såldes till 55 %
 • Finnsjubbskinnen såldes till 75 %
 • Resultaten ovan uppnåddes till stabila prisnivåer, förutom för Blue Shadow- räv där prisnivån var 10% lägre
 • Majoriteten av inköpen gjordes till marknaderna i Kina, därutöver köptes skinn även till modeindustrin i västländerna, Turkiet och Sydkorea

Auktionen avslutas i morgon med ett utbud på 400 000 blårävskinn.

 

Dag 7: Börsmeddelanden 19.6.2022 kl. 16.10
Saga Furs minkauktion – tecken på att efterfrågan återhämtar sig

Minkförsäjningen vid Saga Furs online-auktion, som inleddes den 13.6.2022, avslutades i dag söndag. Ca 100 köpare har deltagit i online-auktionen, och majoriteten av inköpen gjordes till Kina, bolagets viktigaste marknadsområde. Även modeindustrin i Europa samt Sydkorea och Turkiet gjorde inköp.

”Under den här försäljningssäsongen har marknadsläget varit osäkert, framför allt till följd av de kontinuerliga coronarestriktionerna i Kina. Dessutom har Rysslands krig i Ukraina försvårat handeln. Vi beslöt att ändra vår prissättningsstrategi, vilket bidrog till att skapa en prisnivå för minkskinnstyperna med höga produktionsvolymer. Detta aktiverade framför allt de kinesiska köparna, men även de övriga huvudmarknaderna. Ca 55 procent av de totala utbuden på 5 miljoner minkskinn såldes, vilket är klart mer än vid försäljningssäsongens tidigare auktioner”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

 

Dag 7: Auktionsrapport 19.6.2022

Minkauktionen avslutades idag med ett utbud på 400 000 Silverblue- honminkskinn samt Cross-typers skinn.

 • Silverblue Classis- honminkskinnen såldes till över 40% och Velvet- typerna till över 80%
 • Cross-typerna såldes till över 50 %
 • Majoriteten av inköpen gjordes till marknaderna i Kina och dessutom till modeindustrin i västländerna, Turkiet och Sydkorea

Vid minkauktionen såldes totalt 2,6 miljoner skinn av utbuden på 5 miljoner. Auktionen fortsätter med försäljning av räv- och finnsjubbskinn fram till tisdagen den 21.6.

Auktionen fortsätter fram till tisdagen den 21.6 med försäljning av rävskinn. Efter att auktionen är avslutad kommer bolaget att publicera ett börsmeddelande om hela auktionen.

 

Dag 6: Auktionsrapport 18.6.2022

Auktionen fortsatte idag med försäljning av Palomino- honminkskinn och Silverblue- hanskinn.

 • Resultaten för Palomino- honorna låg huvudsakligen i linje med gårdagens hanskinnsförsäljning: Skinnen av Velvet- typ såldes till 55 % medan Classic- typerna huvudsakligen förblev osålda
 • Silverblue- hanskinnen av Classic-typ såldes till 45 % och Velvet- typerna till nästan 80 %
 • Majoriteten av inköpen gjordes till marknaderna i Kina och en del inköp gjordes även till Turkiet och Sydkorea

Minkauktionen avslutas i morgon med försäljning av Silverblue- honminkskinn samt olika Cross-skinntyper. Rävskinnsförsäljningen inleds på måndagen.

 

Dag 5: Auktionsrapport 17.6.2022

I går såldes nästan alla bruna hanminkskinn och den starka trenden fortsatte idag då över 70 % av utbuden på 600 000 bruna honminkskinn såldes. Dessutom bjöds ut Mahogany- och Palomino- minkskinn.

 • Under två dagar har vi sålt över en miljon minkskinn
 • Av Mahogany- hanskinnen såldes nästan 100 % och av honskinnen 45 %
 • De nordamerikanska Mahogany- minkskinnen såldes till 15 %
 • Palomino- hanminkskinnen av Velvet-typ såldes till 70 %, medan det var mycket selektiv efterfrågan på Classic-skinnen
 • Största delen av inköpen gjordes till marknaderna i Kina, och en del inköp gjordes även till Europa

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av Palomino- honminkskinn samt Silverblue- hanminkskinn.

 

Dag 4: Auktionsrapport 16.6.2022

Auktionen fortsatte idag med försäljning av 600 000 bruna hanminkskinn.

 • Ett nytt marknadspris fastställdes för brun mink i det utmanande marknadsläget
 • Det stora utbudet, som inkluderade både normala och velvet-typer- såldes till nästan 100%
 • Dagens mest betydande köpare var från Kina med stöd från Turkiet

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av bruna honminkskinn samt Mahogany och Palomino

 

Dag 3: Auktionsrapport 15.6.2022

Under den tredje auktionsdagen bjöds ut svarta minkskinn samt BLACKGLAMA- skinn.

 • Av de europeiska svarta honminkskinnen såldes nästan 25 %
 • Det var mycket selektiv efterfrågan på nordamerikanska BLACKGLAMA- minkskinn: Av honskinnen såldes drygt 30% och av hanskinnen nästan 10%
 • Majoriteten av dagens inköp gick till marknaderna i Sydkorea och Kina

Topplotten av BLACKGLAMA- hanminkskinn köptes av Mega Fur, Wang Chen för Suning Huawei Fur.

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av bruna hanminkskinn.

 

Dag 2: Auktionsrapport 14.6.2022

Under auktionens andra dag bjöds ut Pastel- och Pearl- minkskinn.

 • Nästan 50% av de europeiska och nordamerikanska Pastel- minkskinnen såldes
 • Totalt såldes 40% av Pearl- minkskinnen, och av de samsorterade Pearl Velvet- hanskinnen såldes 55 procent
 • Efter den andra dagen har vi sålt över 40% av utbuden hittills
 • Även idag var Kina var en aktiv köpare, liksom även den europeiska modeindustrin och Sydkorea

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av svarta minkskinn.

 

Dag 1: Auktionsrapport 13.6.2022

I dag var öppningsdagen för Saga Furs’ online-juniauktion. Auktionen räcker nio dagar och totalt bjuds ut 5 miljoner minkskinn och 560 000 rävskinn.

Utbuden under den första försäljningsdagen bestod främst av vita och Sapphire-minkskinn, varav över 40% såldes till samma eller något lägre prisnivå jämfört med marsauktionen. De nordamerikanska vita minkskinnen såldes till över 60% medan honskinnen mötte ett visst motstånd på marknaderna. De största inköpen gjordes till Kina, den europeiska modeindustrin, Sydkorea samt Turkiet.

Auktionen fortsätter i morgon med Pastel- och Pearl-minkskinn.