Även priset på högklassiga Brown- och Glow- honminkskinn steg klart

Brown- och Glow- honminkskinnen som bjöds ut vid Saga Furs’ auktion i dag såldes till nästan hundra procent. Priset på skinnen av velvet-typ var återigen 5-10 procent högre jämfört med aprilauktionen i Köpenhamn. Dagens största inköp gick även idag till Kina medan mindre mängder såldes till Korea och Europa.