Blårävskinnen såldes till stigande priser

Saga Furs’ auktion fortsatte med hundraprocentig försäljning av normalkvalitets blårävskinn. Det rådde hård konkurrens om skinnen och prisnivån steg med tio procent jämfört med bolagets juniauktion. Majoriteten av skinnen såldes till marknaderna i Kina, medan mindre mängder gick till Turkiet och Europa.

Blue Shadow- rävskinnen såldes till hundra procent till juniauktionens prisnivå, huvudsakligen till marknaderna i Kina. Blue Frost- rävskinnen å sin sida såldes till 80 procent till något lägre priser jämfört med juniauktionen. Största delen av skinnen såldes till marknaderna i Turkiet. Finnsjubbskinnen såldes till hundra procent till samma prisnivå som vid juniauktionen och inköpen gjordes huvudsakligen till modekollektioner för marknaderna i Europa.

Topplotten av blårävskinn köptes av Lu Jia för Tongxiang Fur & Leather Co. Ltd till styckepriset 900 euro.

Auktionen avslutas i morgon med försäljning av blåräv- och Blue Shadow- rävskinn ur de lägre kvalitetsklasserna.