Den hårda konkurransen om minkskinnen fortsatte

Saga Furs’ septemberauktion fortsatte i dag med försäljning av huvudsakligen honminkskinn. Dagens utbud bestod till största delen av skinn ur de sämre kvalitetsklasserna samt vår- och sommarskinn. Skinnen såldes till hundra procent till samma prisnivå som vid auktionen i Köpenhamn. Majoriteten av skinnen såldes återigen till Kina, men även Europa gjorde mindre skinninköp.

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av blåräv, silverräv och övriga rävtyper.

20 sep. 2016