Den positiva trenden för vårskinn och undersorter fortsatte

Saga Furs’ minkauktion fortsatte idag med ett utbud på 375 000 bruna honminkskinn samt Mahogany-, Black- och Pastel-minkskinn. Dessutom bjöds ut nordamerikanska skinn, bl.a. Pastel, samt ett begränsat utbud BLACKGLAMA- minkskinn.

Utbuden bestod huvudsakligen av vårskinn och undersorter, och nästan 90% av skinnen såldes. Försäljningen följde samma trend som under tidigare dagar vad gäller konkurrensen.

Den största köparmarknaden var återigen Kina med stöd från Grekland och andra marknader.

Auktionen fortsätter i morgon med europeiska och amerikanska White-, Pearl- och Palomino-minkskinn.