Det preliminära försäljningsprogrammet för Saga Furs’ juniauktion har publicerats

Saga Furs’ juniauktion ordnas i samarbete med det nordamerikanska auktionsbolaget American Legend.

Vid auktionen bjuds ut ett sortiment på 4,7 miljoner mink-, 860 000 räv- och 36 000 finnsjubbskinn.

Se det preliminära försäljningsprogrammet

21 apr. 2016