Minkskinnen såldes till nästan hundra procent vid Saga Furs Oyj:s auktion

Minkförsäljningen vid Saga Furs Oyj:s marsauktion avslutades i dag. Utbuden bestod av över 3,7 miljoner Saga®-minkskinn, och de såldes till nästan hundra procent huvudsakligen till samma prisnivå som vid auktionen i Köpenhamn i februari, ställvis något högre.

Som en följd av den långvariga högkonjunkturen inom pälsbranschen har världsproduktionen av minkskinn ökat kraftigt. Päls har fortfarande en framträdande ställning inom modebilden, men den svagare ekonomiska tillväxten i Kina samt utmaningarna inom den ryska ekonomin har lett till minskad efterfrågan på dessa viktiga marknadsområden. Den resulterande överproduktionen har lett till att prisnivån på minkskinn har halverats jämfört med föregående försäljningssäsong.

”En nästan hundraprocentig skinnförsäljning i det utmanande marknadsläget och en stabilisering av prisnivån är ett välkommet budskap till de internationella marknaderna. Det förbättrar för sin del även förutsättningarna för att de kommande auktionerna skall bli lyckade. Det nuvarande priset på minkskinn ligger dock på en för farmarna otillfredsställande nivå, och framför allt prisnivån på kommersiella minkskinn understiger klart produktionskostnaderna”, säger Saga Furs Oyj:s verkställande direktör Pertti Fallenius.

Saga Furs Oyj:s rävförsäljning inleds i morgon och fortsätter fram till den 18.3.2016. Över 600 köpare från samtliga marknadsområden deltar i auktionen. Bolaget publicerar ett börsmeddelande över hela auktionen fredagen den 18.3.2016.

Tilläggsinformation: Modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 8020 878

15 mars 2016