Nästan 100-procentig rävskinnsförsäljning vid Saga Furs’ auktion

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 8.3.2018 kl. 21.20

Rävskinnsförsäljningen vid Saga Furs’ huvudauktion för säsongen avslutades i kväll. Utbuden omfattade ca 800 000 certifierade Saga®-rävskinn, och handeln var livlig. Ca 600 köpare från alla huvudmarknadsområden deltog i auktionen.

”Exporten av rävskinn till Kina nästan fördubblades under föregående räkenskapsperiod. Trots att detaljhandeln förlöpt relativt bra finns det fortfarande osålda skinn och plagg i handelns olika led. Utbuden på 560 000 blårävskinn såldes till nästan 100 procent vilket med beaktande av situationen var bättre än förväntat, trots att prisnivån sjönk ca 10 procent. Blårävskinnens medelpris var 65 euro, vilket tyvärr inte täcker skinnens produktionskostnader”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Pertti Fallenius.

Efterfrågan bland den internationella modeindustrin samt i Korea och Ryssland återspeglades kraftigt på auktionen. Ca 40 000 silverrävskinn såldes till över 10 procent högre priser jämfört med december. Även prisnivån på ett flertal mutationsrävtyper steg klart.

Auktionen fortsätter i morgon då Saga Furs’ samarbetspartner Fur Harvesters säljer vilda skinn. Saga Furs’ minkförsäljning inleds på lördagen och fortsätter till tisdagen den 13.3.2018, då bolaget även publicerar ett börsmeddelande om hela auktionen.


Tilläggsinformation
:
Modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 802 0878

www.sagafurs.com