Priset på blårävskinn steg 20 % vid Saga Furs’ nätauktion

Saga Furs Oyj, insiderbulletin 13.12.2023, kl. 15.20

Som en följd av den ökande efterfrågan på rävskinn ordnade Saga Furs idag den 13.12.2023 en nätauktion, som var den första för räkenskapsperioden som inleddes den 1.11.2023. Vid auktionen bjöds ut 120 000 blårävskinn samt 32 000 övriga räv- och finnsjubbskinn. Blårävskinnen såldes till 100 procent, och prisnivån steg 20 procent jämfört ned prisnivån i september. Av de övriga räv- och finnsjubbskinnen såldes hälften till något stigande prisnivåer. Inköpen gjordes främst till Kina, men även till Korea och marknaderna i västländerna. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 8 miljoner euro.

”Till en början planerade vi en liten private treaty- lagerförsäljning, men på grund av den tilltagande efterfrågan ökade vi utbuden och tillade en nätauktion till vår tidigare publicerade auktionstidtabell. Auktionen möjliggör att försäljnings- och prisnivåerna fastslås på basen av den faktiska efterfrågan”, säger Saga Furs’ försäljningsdirektör Mikko Hovén.

Saga Furs ordnar nästa auktion den 9-14.3.2024, då utbuden preliminärt omfattar 3 miljoner mink- samt över 300 000 räv- och finnsjubbskinn.

Saga Furs Oyj publicerar en bokslutskommuniké över räkenskapsperioden som avslutades 31.10.2023 fredagen den 26.1.2024. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut publiceras fredagen den 16.2.2024.

SAGA FURS OYJ

Tilläggsinformation:
Försäljningsdirektör Mikko Hovén, tel. 050 340 4679