Priset på minkskinn ökade med 30 procent på ett år

Saga Furs Oyj:s marsauktions minkförsäljning, vars utbud omfattade över tre miljoner Saga® -minkskinn, avslutades i dag. Det rådde hård konkurrens om skinnen. Utbuden såldes till nästan hundra procent och prisnivån steg jämfört med de senaste internationella auktionerna. Den nu uppnådda prisnivån är ca 30 procent högre jämfört med motsvarande auktion i fjol.

”Kina dominerade som väntat minkhandeln, men avsevärda anskaffningar gjordes även till Korea och Europa”, säger Saga Furs Oyj:s verkställande direktör Pertti Fallenius. ”Modevärldens intresse för päls samt återhämtningen på marknaderna i Ryssland avspeglades både på auktionssalen och på de mässevenemang som ordnades under början av året. Även den minskade världsproduktionen inverkar för sin del positivt på marknadssituationen”.

I enlighet med Saga Furs ansvarsfullhetsprogram bjöds för första gången även ut försäljningspartier som i sin helhet bestod av certifierade minkskinn; för många av dessa betalades högre priser än för övriga minkskinn. Intresset för certifierade minkskinn är stort hos modevärldens toppnamn, och bl.a. Fendi, Louis Vuitton och Oscar de la Renta köpte certifierade minkskinn. Motsvarande certifierade utbud av räv- och finnsjubbskinn har varit tillgängliga i fem år redan.

Saga Furs Oyj organiserar auktionen tillsammans med de nordamerikanska auktionsbolagen American Legend- ja Fur Harvesters Auction Inc, vars försäljningsdagar är torsdag eftermiddag till söndag.

Saga Furs Oyj:s räv- och finnsjubbförsäljning börjar måndagen den 13 mars och fortsätter fram till den 15 mars. Över 700 köpare från samtliga marknadsområden deltar i auktionen.

Bolaget publicerar ett börsmeddelande över hela auktionen onsdagen den 15 mars.