Prisökningen på rävskinn höll i sig

Vid auktionen som fortsatte i Vanda i dag såldes Blue Shadow- och silverrävskinnen till hundra procent under hård konkurrens. Priset på Blue Shadow- rävskinnen steg med cirka 15 procent jämfört med nivån vid decemberauktionen och skinnen såldes huvudsakligen till marknaderna i Kina. Tack vare återhämtningen på marknaderna i Ryssland samt den livliga efterfrågan på skinn till europeiska modekollektioner ökade efterfrågan på silverräv och prisnivån steg med över 30 procent. Även efterfrågan på de olika mutationsrävkinnen var bra och de såldes till 100 procent till klart stigande priser. Efterfrågan på silver- och mutationsrävskinnen fördelade sig jämt mellan de olika marknaderna; de italienska, ryska och turkiska köperna var mest aktiva.

Auktionen avslutas i morgon med försäljning av blårävskinn.