Saga Furs’ auktion fortsatte med försäljning av bruna och cross- minkskinn

Saga Furs’ auktion fortsatte i dag med försäljning av över 600 000 minkskinn. Försäljningen förlöpte enligt samma mönster som i går: Det rådde selektiv efterfrågan på skinn av normal kvalitet medan skinnen av sämre kvalitet och vårskinnen såldes till 100 procent till något högre prisnivåer jämfört med föregående internationella auktion.

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av Silverblue- och Sapphire-minkskinn. Rävförsäljningen inleds på eftermiddagen.