Saga Furs’ auktion – värdet på auktionens förmedlingsförsäljning över 100 miljoner

Saga Furs’ nätauktion avslutades idag. Av utbuden på 2,5 miljoner certifierade minkskinn såldes över 90 % och av utbuden på 660 000 certifierade Saga®- räv- och finnsjubbskinn såldes 70 %. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 104 miljoner euro (04/2020: 32 milj. euro). Inköpen gjordes huvudsakligen till Kina, men även Sydkorea, den europeiska modeindustrin och Ryssland köpte skinn.

”Den överproduktion som länge har stört marknaderna har försvunnit, och detta avspeglas i form av stigande prisutveckling. När det gäller rävarna är situationen ännu inte densamma. Det finns fortfarande utmaningar, särskilt för silver- och mutationsrävskinn samt finnsjubbskinn som används av modeindustrin”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Magnus Ljung.

”Auktionens resultat visar att branschaktörernas förtroende för näringen har återställts och att pälsauktioner även kan ordnas virtuellt. Jämfört med vår första nätauktion som ordnades i mars i fjol har antalet förmedlade skinn fördubblats och värdet på förmedlingsförsäljningen mer än tredubblats”, fortsätter Ljung.

Har publicerats som börsmeddelande 10.3.2021.