Saga Furs’ första auktion för räkenskapsperioden dominerades av modeindustrin

Den europeiska modeindustrin deltog aktivt i Saga Furs’ pälsauktion som avslutades torsdagen den 21.12.2017. Under den två dagar långa auktionen bjöds ut nästan 300 000 certifierade Saga®-räv- och ca 30 000 certifierade Saga®- finnsjubbskinn.

Utbuden av silver-, mutations- och Blue Shadow- räv- samt finnsjubbskinn såldes till 85 procent till stabila priser. Prisnivån på blåräv sjönk ca 10 procent, och endast drygt hälften av utbuden såldes. De största auktionsköparna var modeindustrin i Europa samt Korea, Turkiet och Ryssland. Vid auktionen såldes dessutom ca 90 000 karakul- lammskinn. Över 250 kunder från de viktigaste marknadsområdena deltog i auktionen, och värdet på den totala försäljningen var 18 miljoner euro (33 milj. euro i december 2016.).

Blårävens huvudsakliga marknadsområde är Kina, där detaljhandelssäsongen först är halvvägs, och fortsätter fram till det kinesiska nyåret i mitten på februari. Under föregående försäljningssäsong, som avslutades i oktober, köpte kineserna nästan dubbelt så många rävskinn jämfört med föregående försäljningssäsong, och därmed förelåg i det här skedet begränsat behov av kompletterande inköp.

”Den europeiska modeindustrins aktivitet var positiv, och är ett tecken på den starka position ansvarsfullt producerade finska rävskinn innehar inom modet. Resultatet vid säsongens första auktion var i enlighet med våra förväntningar. Blårävskinnens verkliga marknadsläge klarnar först vid säsongens nästa auktion”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Saga Furs ordnar nästa auktion den 7-13.3.2018, då utbuden förutom räv och finnsjubb även innefattar minkskinn. Auktionen ordnas i samarbete med det nordamerikanska auktionsbolaget Fur Harvesters Auction Inc.