Saga Furs’ marsauktion inleddes idag

Saga Furs’ online-auktion inleddes idag med ett utbud på nästan 470 000 Pearl- och vita minkskinn. Av de samsorterade utbuden såldes 40% och av de nordamerikanska utbuden 22%.

Covid har fortfarande en negativ inverkan på marknadsförtroendet i Kina, och restriktionerna är fortsättningsvis i kraft. Dessutom påverkar den rådande krigssituationen i Ukraina försäljningsresultaten. Däremot så ökade dock försäljningsprocenterna klar jämfört med den senaste internationella auktionen.

De största inköpen gjordes av Sydkorea med stöd av Italien, framför allt gällande Pearl- och vit honmink, vilket ledde till stigande prisnivåer. Det rådde aktivitet på de kinesiska marknaderna trots covid-restriktionerna.

Topplotten av vit honmink köptes av KC Fur China.

Minkförsäjningen fortsätter i morgon med brun mink.