Saga Furs’ majauktion 2024: Rapporter och börsmeddelanden

Börsmeddelande 28.5.2024 kl. 17.25

 Saga Furs – värdet på auktionens förmedlingsförsäljning 128 miljoner euro

Saga Furs’ majauktion avslutades idag den 28.5.2024. Över 300 köpare från alla huvudmarknadsområden deltog i auktionen, och majoriteten av inköpen gick till Kina. Dessutom köptes skinn även till Sydkorea, Turkiet, Grekland och den västerländska modeindustrin.

Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 128 miljoner euro (6/2023: 111 milj. euro). Vid denna auktion bjöds ut klart färre skinn jämfört med motsvarande auktion i fjol.

Av utbuden på 3,8 miljoner minkskinn såldes 96% och av utbuden på 316 000 räv- och finnsjubbskinn såldes 50%. Den positiva prisutveckling på minkskinn som inleddes i september 2023 höll i sig, och priserna steg i medeltal 6% från marsauktionen 2024. Prisnivån på räv- och finnsjubbskinn påverkas fortfarande av den svaga marknadsefterfrågan.

”Prisnivån på de flesta minskinnstyperna steg till en för producenterna lönsam nivå efter flera svåra år. Efter den lyckade minkauktionen var försäljningen av alla rävskinnstyper dämpad. För att försvara prisnivån på rävskinn lämnades en del av skinnen osålda och försäljningsprocenten blev låg”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Bolaget ordnar nästa auktion i september 2024.
Dag 7: Auktionsrapport 28.5.2024

Saga Furs’ auktion avslutades idag med försäljningen av 220 000 blåräv- och 26 000 silverrävskinn.

 • Av blårävskinnen såldes 50 % till stabila eller något sjunkande priser.
 • Av silverrävskinnen såldes 40 % till en stabil prisnivå.

Prisjämförelserna hänvisar till Saga Furs’ marsauktion. De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Sydkorea, Grekland och Turkiet.

Nästa auktion arrangeras 5.- 11.9.2024.

Dag 6: Auktionsrapport 27.5.2024

Saga Furs’ minkauktion avslutades idag med försäljningen av 430 000 Silverblue-honminkskinn. Auktionen fortsatte med försäljningen av 25 000 Blue Shadow- och 25 000 Blue Frost-rävskinn samt 15 000 finnsjubbskinn. Allt som allt kommer vi att erbjuda 316 000 räv- och finnsjubbskinn till försäljning.

Minkskinnen

 • Utbudet av Silverblue-skinnen såldes till 100 % till stigande priser.
 • De största inköpen gjordes till Kina med stöd av Sydkorea, Grekland och den europeiska modeindustrin.

Rävskinnen

 • Blue Shadow-skinnen såldes till 80 % till en stabil prisnivå.
 • Blue Frost-skinnen såldes till 50 % till stabila eller något sjunkande priser.
 • Finnsjubbskinnen såldes till 70 % till stabila eller något sjunkande priser
 • De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Turkiet, Sydkorea och Grekland.
 • Prisjämförelserna hänvisar till Saga Furs’ marsauktion.
 • Topplotten av Blue Shadow-skinnen köptes av Tongxiang Huazheng Fur Co. Ltd.  桐乡华正皮草有限公司.

Sagas rävauktion avslutas i morgon, då vi erbjuder blå- och silverrävskinn till försäljning.

Börsmeddelande 27.5.2024 kl. 15.55

Saga Furs’ auktion – minkskinnen såldes till 96% och prisnivån steg

”Minkskinnsauktionen motsvarade våra förväntningar, och ställvis rentav överskred dem. Av utbuden på 3,8 miljoner minkskinn såldes 96%. Över 300 köpare deltog, vilket är det största deltagarantalet på många år. Under den livliga auktionen steg prisnivån med i genomsnitt 6% jämfört med marsauktionen”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Kina var den klart dominerande marknaden. Inköp gjorde även till Sydkorea, Turkiet, Grekland samt den europeiska modeindustrin. Rävauktionen inleds i dag och avslutas i morgon 28.5, då bolaget publicerar ett börsmeddelande om hela auktionen.

Dag 5: Auktionsrapport 26.5.2024

Idag erbjöd vi till försäljning 500 000 vita och 73 000 Black Cross-hon- och hanminkskinn samt 330 000 Silverblue- hanminkskinn.

 • Utbudet av vita hanminkskinn såldes nästan till 100 % till en stabil prisnivå.
 • Utbudet av vita honminkskinn såldes nästan till 100 % till stigande priser.
 • Utbudet av Silverblue-hanminkskinnen såldes nästan till 100 % till stigande priser.
 • Utbudet av Black Cross-skinnen såldes till 100 % till en mycket stark prisnivå.

De största inköpen gjordes till Kina med starkt stöd från Sydkorea, Turkiet och den europeiska modeindustrin.  Minkauktionen avslutas i morgon med försäljningen av Silverblue-honminkskinn. Auktionen fortsätter med försäljningen av räv- och finnsjubbskinn.

Dag 4: Auktionsrapport 25.5.2024

Idag erbjöd vi till försäljning 475 000 bruna och 86 000 Mahogany- och 29 000 svarta honminkskinn samt 141 000 Sapphire-minkskinn.

 • Det bruna utbudet såldes till 100 % under stark konkurrens och stigande priser.
 • Av Mahogany-utbudet såldes 100 % av skinnen under stark konkurrens.
 • Dagens svarta minkskinnsutbud såldes till 100 %.
 • Silver Cross-utbudet såldes till 100 % under stark konkurrens till stigande priser.

De största inköpen gjordes till Kina med starkt stöd från Sydkorea, Grekland, Turkiet och den europeiska modeindustrin. Auktionen fortsätter i morgon med försäljningen av vita, Silverblue- och Black Cross-minkskinn.

Dag 3: Auktionsrapport 24.5.2024

Idag erbjöd vi till försäljning 488 000 bruna och 33 000 svarta hanminkskinn samt 33 000 Sapphire-minkskinn.

 • Utbudet av de bruna skinnen såldes till 100 % under stark konkurrens. Velvet-typens skinn såldes till stigande priser och Classic-skinnen till en stabil prisnivå.
 • Mahogany-utbudet såldes till 100 % under stark konkurrens.
 • Av dagens svarta minkskinnsutbud såldes 100 %.
 • Av Sapphire-minkskinnen såldes under stark konkurrens så gott som hela utbudet. Hanminkskinnen såldes till stabila priser och honminkskinnen till klart stigande priser.

De största inköpen gjordes till Kina med starkt stöd från Sydkorea, Grekland, Turkiet och den europeiska modeindustrin. Auktionen fortsätter i morgon med försäljningen av bruna, Mahogany- och svarta honminkskin samt Silver- och Sapphire Cross-skinn.

Dag 2: Auktionsrapport 23.5.2024

Idag erbjöd vi till försäljning 205 000 svarta nordamerikanska och 287 000 Pearl-minkskinn.

 • Utbudet av Black och Royal Black-hanminkskinnen såldes 70 % till en stabil prisnivå.
 • Utbudet av Black och Royal Black-honminkskinnen såldes 80 % till stigande priser.
 • Pearl-hanminkskinnen såldes 100 % till något stigande priser.
 • Pearl-honminkskinnen såldes till 95 % till stigande priser.
 • Topplotten av Royal Black-honminkskinnen köptes av det kinesiska företaget
  AO SHI FU REN FUR 傲世夫人皮草.

Prisjämförelserna hänvisar till Saga Furs’ marsauktion. De flesta inköpen gjordes till Kina med starkt stöd från Sydkorea och den europeiska modeindustrin. Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av de bruna och svarta hanminkskinnen samt Sapphire-minkskinnen.

Dag 1: Auktionsrapport 22.5.2024

Sara Furs’ majauktion började idag. Under auktionen erbjuder vi till försäljning 3,8 miljoner minkskinn och 316 000 räv- och finnsjubbskinn till över 300 köpare från alla huvudmarknader.

Idag erbjöd vi 233 000 Pastel- och 252 000 Palomino-minkskinn till försäljning.

 • Utbudet av Pastel-hanminkskinnen såldes till 75 % och Pastel-honminkskinnen till 100 % till en stark prisnivå.
 • Utbudet av Palomino-minkskinnen såldes till 100 % till stabila eller något stigande priser.

De flesta inköpen gjordes till Kina, med starkt stöd från Turkiet, Sydkorea och den europeiska modeindustrin. Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av svarta Royal Black- och Pearl-minkskinn.