Saga Furs auction

Saga Furs’ nya auktionsdatum

 

Då affärsverksamheten i Europa försiktigt kommer igång i och med att begränsningarna lättas efter Covid-19 epidemin, och det är av yttersta vikt för våra kunder att kunna inspektera skinnen, är det vår fasta avsikt att ordna en live-auktion den 29 juni – 7 juli. Visningsdagarna är 24 – 28 juni.

Septemberauktionen ordnas den 7 – 16 september och visningdagarna är 1 – 6 september.