Saga Furs’ online-auktion avslutades med försäljning av crossminktyper

Septemberauktionen avslutades i dag med ett utbud av olika crossminktyper. Silver Cross uppnådde höga försäljningsprocenter, medan efterfrågan på de övriga typerna var selektiv.

Totalt deltog mer än 100 aktiva köpare i online-auktionen den 9–16 september. Kina var det dominerande marknadsområdet med stöd av bl.a. Turkiet, Ryssland, Sydkorea, Grekland och Italien.

Septemberauktionen avslutade den framgångsrika försäljningssäsongen 2020/2021. Värdet på hela säsongens förmedlingsförsäljning översteg klart nivåerna före coronapandemin. Som en följd av detta är minkfarmningen återigen lönsam, och rävfarmarnas lönsamhet utvecklas i rätt riktning.