Saga Furs Oyj har utnämnt Tarja Oinonen-Rouvali till Direktör, finansiering, IT och HR samt medlem av ledningsgruppen

(Saga Furs Oyj, börsmeddelande 8.12.2022 kl. 12.15; titeln har preciserats senare)

Saga Furs Oyj stärker ledningsgruppens struktur för att främja implementeringen av bolagets på våren uppdaterade strategi. Till den nya befattningen som bolagets Direktör, finansiering, IT och HR har utnämnts FöM Tarja Oinonen-Rouvali, som senast har arbetat för Cinia Oy.  Utnämningen är också ett led i förberedelserna inför perioden efter april 2024 då vice verkställande direktör Juha Huttunen, som ansvarar för ekonomin, går i pension.

”Tarja har lång erfarenhet av ledningsuppgifter inom ekonomiförvaltning och konsultering i en krävande företagsmiljö. Jag önskar henne varmt välkommen att ansvara för finansieringshelheten, vilken i vårt exportorienterade företag är mångfacetterad. Det finns även utmaningar relaterade till personaladministration och IT, och målsättningen är att säkra vår position som den mest efterfrågade handelsplatsen för ansvarsfullt producerade pälsskinn”, säger Saga Furs Oyj:s verkställande direktör Markus Gotthardt.

Oinonen-Rouvali inleder sin nya tjänst den 12.12 och rapporterar till bolagets verkställande direktör.

Från och med den 12.12.2022 är följande personer medlemmar av Saga Furs Oyj:s ledningsgrupp:

  • Markus Gotthardt, verkställande direktör
  • Juha Huttunen, vice verkställande direktör (ekonomi)
  • Tarja Oinonen-Rouvali, direktör, finansiering, IT och HR
  • Mikko Hovén, försäljningsdirektör
  • Sameli Mäkelä, operativ direktör
  • Julio Suarez Christiansen, affärsverksamhetsdirektör, brand och internationella producenter
  • Samantha Vesala, affärsverksamhetsdirektör, marknadsföring och affärsverksamhetsrelationer