Saga Furs Oyj:s bokslutsmaterial är publicerat

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 17.2.2023 kl. 8.00 EET

Saga Furs Oyj:s bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2021−31.10.2022 omfattande styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport samt ersättningsrapport har publicerats. Publicationerna finns tillgängliga på bolagets nätsidor på adressen www.sagafurs.comBolaget kommer att publicera halvårsrapporten 29.6.2023.

SAGA FURS OYJ

Tilläggsinformation:
Vice verkställande directör Juha Huttunen, tel. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

Bilagor: