Saga Furs Oyj:s första auktion för räkenskapsperioden överträffade förväntningarna

Förtroendet har återställts på pälsmarknaderna, vilket avspeglades på resultaten vid Saga Furs Oyj:s internationella pälsauktion som avslutades i dag. De räv- och finnsjubbskinn som bjöds ut vid auktionen såldes till hundra procent. Priset på dagens utbud av Blue Shadow- rävskinn  steg i medeltal 20 procent och på blårävskinn 30 procent jämfört med bolagets septemberauktion. Det rådde hård konkurrens om de bästa kvaliteterna. Ca 300 kunder från alla de viktigaste marknadsområdena deltog i auktionen.

”Det stora antalet köpare, den hårda konkurrensen och den stigande prisnivån är tecken på att förtroendet är återställt på marknaderna. Inköpen fördelades över olika marknadsområden vilket visar att det är livlig efterfrågan på certifierade finska rävskinn till världens mode- och textilkollektioner”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius. ”Den nu uppnådda prisnivån vägs dock ännu under de kommande auktionerna, då betydligt större skinnmängder kommer ut på marknaderna.”

Vid auktionen såldes drygt 334 000 certifierade Saga® -räv- och över 30 000 Saga® -finnsjubbskinn. Förutom den inhemska produktionen bjöds även ut 120 000 karakul-lammskinn. Värdet på totalförsäljningen var 33 miljoner euro (12 miljoner euro i december 2015).

Liksom i fjol bjuds de första minkskinnutbuden ut först vid marsauktionen, som ordnas den 5-15 mars 2017. Auktionen ordnas i samarbete med de nordamerikanska auktionsbolagen American Legend och Fur Harvesters Auction Inc.

Tilläggsinformation: Modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 8020 878