Saga Furs Oyj:s första halvårsperiod uppvisade förlust

SAGA FURS OYJ:S HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1.11.2017–30.4.2018

  • Under halvårsperioden som avslutades den 30.4.2018 minskade värdet på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning med 29 procent jämfört med föregående motsvarande halvårsperiod och uppgick till 159 miljoner euro (224 MEUR under föregående motsvarande halvårsperiod).
  • Under halvårsperioden förmedlade bolaget 4,0 miljoner skinn (4,6 miljoner under föregående motsvarande halvårsperiod). Antalet förmedlade minkskinn minskade med 11 procent och antalet förmedlade rävskinn med 19 procent.
  • Prisnivån på både mink- och rävskinn minskade med nästan 20 procent jämfört med motsvarande halvårsperiod i fjol, huvudsakligen som en följd av den starkare eurokursen.
  • Koncernens omsättning minskade med 17 procent jämfört med föregående motsvarande halvårsperiod och uppgick till 23,0 miljoner euro (27,7 MEUR).
  • Rörelsekostnaderna ökade med 4 procent jämfört med föregående motsvarande halvårsperiod och uppgick till 27,9 miljoner euro (26,8 MEUR) som en följd av de ökande skinnanskaffnings- och personalkostnaderna.
  • Koncernens rörelseresultat uppvisade 4,6 miljoner förlust (1,3 miljoner vinst).
  • Koncernens netto finansiella intäkter minskade med 20 procent jämfört med föregående motsvarande halvårsperiod och var 1,7 miljoner euro (2,1 MEUR).
  • Koncernens resultat före skatter uppvisade 2,9 miljoner förlust (3,4 MEUR vinst).
  • Koncernens resultat för räkenskapsperiodens första 6 månader var 2,9 miljoner euro förlustbringande (2,7 MEUR vinstgivande).
  • Under halvårsperioden var resultatet per aktie -0,82 euro (0,74 EUR).

Läs mera