Saga Furs Oyj:s styrelseordförande byts

Saga Furs Oyj börsmeddelande 11.2.2019 kl. 15.30

På sitt möte 11.2.2019 valde Saga Furs Oyj:s styrelse Kenneth Ingman till styrelseordförande för tiden fram till bolagsstämman 26.4.2019. Ingman har varit styrelseledamot sedan år 2013 och senast fungerat som styrelsens vice ordförande.

Jorma Kauppila lämnar uppgiften som styrelseordförande och styrelseledamot av personliga skäl. Kauppila har varit styrelseledamot sedan 2003.

Kauppilas personliga suppleant Kari Manninen har utsetts till ordinarie medlem i Saga Furs Oyj:s styrelse. Lasse Joensuu har utsetts till ny vice ordförande och Joensuu ersätter också Jorma Kauppila i nomineringskommittén.