Saga Furs Oyj:s viktigaste auktion för säsongen väntas locka ca 700 köpare

Saga Furs Oyj:s internationella pälsauktion börjar på söndagen den 5 mars i Vanda. Säsongens största utbud, 3,2 miljoner Saga®-minkskinn samt 840 000 certifierade Saga®-räv- och finnsjubbskinn bjuds ut från och med söndag. Dessutom bjuder bolagets nordamerikanska samarbetspartners, American Legend och Fur Harvesters, ut minkskinn och vilda skinn. Till auktionen väntas ca 700 köpare från olika delar av världen.

Saga Furs och den finländska pälsbranschen har varit föregångare inom ansvarsfull pälsproduktion redan i över ett årtionde. Bolaget erbjuder fortfarande de mest omfattande lösningarna för en ansvarsfull hantering av pälsmodets produktionskedja. ”Vi har samarbetat med producenterna för ansvarsfullhet sedan år 2005 och därför litar världens modehus på just den finska pälsen”, berättar verkställande direktör Pertti Fallenius. ”Det är glädjande att märka, att vi har blivit branschens bechmark – en jämförelsepunkt som andra aktörer strävar till att uppnå.” I enlighet med Sagas ansvarsfullhetsprogram bjuds det vid marsauktionen för första gången ut partier som består endast av certifierade minkskinn. Motsvarande partier av certifierade rävskinn introducerades år 2013 och av finnsjubbskinn år 2012.

Till Saga Furs principer för ansvarsfullhet hör fortgående utveckling. Bolaget har i flera år varit med om att utveckla det nya WelFur-protokollet, som mäter djurens välmående. Detta verktyg, baserat på vetenskaplig forskning, kommer att bli en del av Sagas certifieringsprogram, som bygger på finska standarder. WelFur-protokollet togs i bruk på europeisk nivå i januari 2017.

Saga Furs publicerar börsmeddelanden om auktionsförsäljningen på torsdag 9.3. och på den sista försäljningsdagen onsdag 15.3.2017. Bolaget rapporterar därtill om försäljningsresultaten på sina egna hemsidor. Det detaljerade försäljningsprogrammet finns i auktionsdelen av bolagets hemsidor. Representanter för medierna är välkomna att bekanta sig med auktionen.

Tilläggsinformation och anmälningar: Tia Matthews, modeaffärsverksamhetsdirektör 040 8020878