Saga Furs’ septemberauktion 2023: Rapporter och börsmeddelanden

Dag 9: Börsmeddelande 13.9.2023 kl. 18.30

Saga Furs – Värdet på räkenskapsperiodens förmedlingsförsäljning ökade nästan 30 % jämfört med föregående räkenskapsperiod

Saga Furs’ septemberauktion avslutades idag. I auktionen deltog 200 köpare från alla huvudmarknadsområden. Majoriteten av inköpen gjordes till Kina, men skinn köptes även till Sydkorea, Turkiet, Grekland och modeindustrin i västländerna.

Vid auktionen bjöds ut 365 000 räv- och finnsjubbskinn varav 85 % såldes, och 4,2 miljoner minkskinn varav 90 % såldes. Prisnivån på räv-, finnsjubb- och minkskinnen förblev stabil jämfört med juniauktionen. En stor del av utbuden bestod av skinn ur de lägre kvalitetsklasserna, vilket är typiskt för septemberauktionen.

Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 91 miljoner euro (9/2022: 123 milj. euro). Under innevarande räkenskapsperiod är värdet på förmedlingsförsäljningen 349 miljoner euro efter septemberauktionen (2021/2022: 273 milj. euro). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 11,8 miljoner mink-, 1,0 miljoner räv- och 0,1 miljoner finnsjubbskinn (2021/2022: 8,2 milj. mink, 0,9 milj. räv och 0,1 milj. finnsjubb).

”Då efterfrågan återhämtar sig har skinnlagren som ackumulerats under coronapandemin börjat minska, vilket återspeglas i en ökad förmedlingsförsäljning jämfört med föregående säsong. Prisnivån är fortfarande på en för farmarna olönsam nivå, och till följd av detta fortsätter den globala produktionen av både mink- och rävskinn att minska”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

I slutet av säsongen har Saga Furs ca 9 miljoner minkskinn på lager, vara ca en fjärdedel är sorterade, samt 780 000 rävskinn varav ca två tredjedelar är sorterade.

 

Dag 9: Auktionsrapport 13.9.2023

Saga Furs septemberauktion avslutades idag med försäljningen av 200 000 blårävskinn.

 • Dagens utbud av reguljära skinn såldes till 90 % till något högre priser jämfört med Saga Furs’ juniauktion
 • Low-grades och breeders såldes nästan till 100 %
 • De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Sydkorea och de europeiska länderna
 • Topplotten av blårävskinnet köptes av Tongxiang Senmeisi Fur Fashion Co., Ltd (桐乡森美斯皮草服饰有限公司) från Kina.

Vi vill rikta ett tack till alla våra kunder! Vi ser fram emot att träffa er igen på nästa auktion!

 

Dag 8: Auktionsrapport 12.9.2023

 • Under de två sista dagarna av Saga Furs septemberauktion erbjöd vi till försäljning olika typer av räv- och finnsjubbskinn.
 • Utbudet av de 52 000 Blue Shadow -rävskinnen såldes till 85 %
 • Utbudet av de 25 000 Blue Frost -rävskinnen såldes till 50 %
 • Utbudet av de 30 000 silverrävskinnen såldes till 40 %
 • Utbudet av de 20 000 finnsjubbskinnen såldes till 70 %
 • Alla ovanstående utbud såldes till fasta priser. Resultaten gäller det reguljära utbudet och alla jämförelser hänvisar till Saga Furs juniauktion.
 • Till försäljning erbjöds också ett utbud av olika typers mutationsskinn i mindre kvantiteter
 • Low-grades och breeders såldes idag till 90 %
 • De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Turkiet och andra europeiska länder
 • Topplotten av Blue Frost -skinnen köptes av Mega Fur på uppdrag av Alyinvow Fur(阿颖皮草) från Kina

I morgon avslutas auktionen med försäljningen av 200 000 blårävskinn.

 

 

Dag 7: Börsmeddelande 11.9.2023

Insiderbulletin: Saga Furs förmedlade över 40 % fler minkskinn jämfört med föregående räkenskapsperiod

Minkförsäljningen vid Saga Furs’ auktion inleddes tisdagen den 5.9. och avslutades idag. Auktionsutbuden omfattade 4,2 miljoner minkskinn, varav 90 % såldes till stabila prisnivåer jämfört med juniauktionen. En stor del av utbuden bestod av skinn ur de lägre kvalitetsklasserna, vilket är typiskt för septemberauktionen.

”Under innevarande räkenskapsperiod har vi sålt över 40 % fler minkskinn än någonsin tidigare. Det råder efterfrågan på minkskinn, och det rådde livlig konkurrens om vissa minktyper i auktionssalen. Prisnivån är fortfarande låg för producenterna. Prisnivån på vårt huvudmarknadsområde steg dock då Kinas yuan har försvagats med 5 % sedan juni”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Ca 200 kunder deltog i auktionen. Majoriteten av inköpen gjordes till Kina, men även till Sydkorea, Turkiet, Grekland samt modeindustrin i västländerna.

Skinnauktionen fortsätter i morgon med försäljning av rävskinn och avslutas den 13.9, då bolaget publicerar ett börsmeddelande om hela auktionen.

 

Dag 7: Auktionsrapport 11.9.2023

Saga Furs minkauktion avslutades idag med ett utbud av 135 000 Silver Cross-skinn, 37 000 Black Cross-skinn och ett utbud av olika Cross-typens minkskinn i mindre kvantiteter.

 • Silver Cross-hanminkskinnen såldes till 85 % till fasta priser och honminkskinnen till 100 % till stigande priser
 • Black Cross-hanminkskinnen såldes till 85 % och honminkskinnen till 75 %, båda till fasta priser.
 • Ovanstående resultat gäller det reguljära utbudet och alla jämförelser hänvisar till Saga Furs juniauktion
 • Low-grades och breeders såldes till 100 % under stark konkurrens
 • De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Sydkorea och Grekland

Auktionen fortsätter till onsdagen den 13 september med försäljning av olika typer av räv- och finnsjubbskinn.

 

Dag 6: Auktionsrapport 10.9.2023

Saga Furs erbjöd under söndagen 490 000 vita minkskinn till försäljning.

 • De vita Classic hon och hanminkskinnen såldes till 90 % till något lägre priser
 • De vita Velvet hon- och hanminkskinnen såldes till 70 % till något lägre priser
 • Ovanstående resultat gäller det reguljära utbudet och alla jämförelser hänvisar till Saga Furs’ juniauktion
 • Även idag såldes low-grades och breeders till 100 % under stark konkurrens
 • De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Sydkorea, Grekland och den europeiska modeindustrin

I morgon är minkauktionens sista dag under septemberauktionen och det erbjuds till försäljning ett varierande utbud av Cross-typens minkskinn. Efter minkauktionen publicerar Saga Furs ett börsmeddelande. På tisdag och onsdag erbjuder vi räv- och finnsjubbskinn till försäljning.


Dag 5: Auktionsrapport 9.9.2023

Idag erbjöds till försäljning bruna, svarta och Mahogany-honminkskinn samt små utbud av olika typers mutationsskinn, allt som allt 948 000 skinn.

 • De bruna och svarta samsorterade utbuden av honminkskinn såldes till 100 % till stigande priser
 • Mahogany Classic -honminkskinnen såldes till 75 % till fasta priser och Velvet honminkskinnen såldes till 100 % till stigande priser
 • Ovanstående resultat gäller det reguljära utbudet och alla jämförelser hänvisar till Saga Furs’ juniauktion
 • Även idag såldes low-grades och breeders till 100 % under stark konkurrens
 • De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Sydkorea och Grekland
 • Topplotten av svarta Velvet-honminkskinn köptes av Fur Finlands ägare Mr. Hu Feng för Ms. Li Ting från Jincai®Fur, Tianjin, Kina.

Den totala försäljningsprocenten till dags dato är 90 %. I morgon erbjuds till försäljning vita minkskinn. Auktionen fortsätter till onsdagen den 13 september.

 

Dag 4: Auktionsrapport 8.9.2023

Auktionen fortsatte idag med försäljning av bruna, svarta och Mahogany-hanminkskinn så väl som Sapphire-minkskinn, totalt 625 000 skinn.

 • De Bruna Classic-hanminkskinnen såldes till över 50 % och Velvet-typens hanskinn till 100 %, båda till fasta priser.
 • Utbudet av Mahogany -hanminkskinnen såldes till nästan 100 % till stigande priser
 • Det samsorterade utbudet av svarta hanminkskinn såldes till nästan 100 %. Velvet-typens skinn såldes till stigande priser.
 • Ovanstående resultat gäller det reguljära utbudet och alla jämförelser hänvisar till Saga Furs’ juniauktion
 • Liksom tidigare dagar, såldes low-grades och breeders också idag till 100 % under stark konkurrens
 • De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Sydkorea och Grekland

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av bruna, svarta och Mahogany-honminkskinn samt olika typers mutationsskinn.

 

Dag 3: Auktionsrapport 7.9.2023

På Saga Furs auktion erbjöds idag till försäljning 355 000 Pearl-minkskinn och 157 000 svarta minkskinn från det nordamerikanska utbudet.

 • Pearl-hanminkskinnen såldes till 75 % till fasta priser
 • Pearl-honminkskinnen såldes till 60 % till fasta priser
 • Hela det nordamerikanska utbudet av svarta hanminkskinn såldes till fasta priser
 • Utbudet av svarta honminkskinn från det nordamerikanska utbudet såldes till 90 % till fasta priser
 • Ovanstående resultat gäller det reguljära utbudet och alla jämförelser hänvisar till Saga Furs’ juniauktion
 • Low-grades och breeders såldes till 100 % under stark konkurrens
 • De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Sydkorea

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av bruna, svarta, Mahogany- och Sapphire -minkskinn.


Dag 2: Auktionsrapport 6.9.2023

Dagens utbud bestod huvudsakligen av Silverblue- och Palomino-honminkskinn. Därtill erbjöds till försäljning ett begränsat utbud av Pastel-minkskinn från det nordamerikanska utbudet.

 • Utbudet på Silverblue-honminkskinn såldes till 80 % till fasta priser
 • Palomino-honminkskinnen såldes till 70 % till stigande priser
 • Ovanstående resultat gäller det reguljära utbudet och alla jämförelser hänvisar till Saga Furs’ juniauktion
 • Low-grades och breeders såldes till 100 % under stark konkurrens
 • De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Sydkorea och Grekland
 • Topplotten av Silverblue-honminkskinn av Velvet typ köptes av George Gkogkos för Abel Furs Dubai

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av Pearl-minkskinnen samt de svarta minkskinnen från det nordamerikanska utbudet.

Dag 1: Auktionsrapport 5.9.2023

Saga Furs´ septemberauktion inleddes idag. Under den 9 dagar långa auktionen kommer Saga Furs att erbjuda till försäljning 5 miljoner minkskinn och 400 000 räv- och finnsjubbskinn till över 220 registrerade köpare från alla huvudmarknader.

Idag erbjöd vi till försäljning 450 000 Silverblue-hanminkskinn och 120 000 Palomino-hanminkskinn.

 • Classic och Velvet Silverblue -utbudet såldes till 60 % till fasta priser
 • Classic Palomino -skinnen såldes till 40 % till fasta priser
 • Velvet Palomino -skinnen såldes till 70 % till fasta priser
 • Ovanstående resultat gäller det reguljära utbudet och alla jämförelser hänvisar till Saga Furs juniauktion
 • Low-grades och breeders såldes till 100 % under stark konkurrens
 • De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Sydkorea

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av Silverblue- och Palomino-honminkskinn samt Pastel-minkskinn från det nordamerikanska utbudet.