Saga Furs septemberauktion – värdet på förmedlingsförsäljningen ökade klart

Saga Furs Oyj:s sista auktion för räkenskapsperioden 1.11.2018–31.10.2019 avslutades i dag, och nästan 400 köpare från alla huvudmarknadsområden deltog i auktionen. Septemberauktionen avvek från säsongens övriga auktioner såtillvida att en betydande del av utbuden bestod av vårskinn och övriga skinn ur de lägre kvalitetsklasserna, men innehöll även en del skinn av normal kvalitet.

Under auktionen bjöds ut 1,7 miljoner Saga- mink- och 620 000 certifierade Saga- räv- och finnsjubbskinn vilka såldes till ca 95 procent. Minkskinnens prisnivå låg på samma nivå som i juni, medan priset på de för finska farmare viktiga blårävskinnen steg. Värdet på förmedlingsförsäljningen var 70 (49 milj. euro i september 2018) miljoner euro.

”Förmedlingsförsäljningens värde ökade både som en följd av antalet sålda skinn och de något stigande prisnivåerna. Det för årstiden stora antalet köpare, de stigande prisnivåerna samt höga försäljningsprocenterna indikerar att förtroendet ökar på marknaderna. Den globala minkproduktionen har minskat kraftigt, och den överproduktion som under många år har stört marknaderna ger så småningom vika,” säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Förmedlingsförsäljningens värde under innevarande räkenskapsperiod är nu 296 miljoner euro (314 miljoner euro under föregående räkenskapsperiod). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 6,5 miljoner minkskinn samt 2,2 miljoner räv- och finnsjubbskinn. Liksom i fjol överfördes ett betydande antal minkskinn till följande räkenskapsperiod.

Bolagets första auktion för räkenskapsperioden som inleds den 1.11.2019 ordnas den 19-20.12.2019.

 

(Saga Furs Oyj insidermeddelande 20.9.2019 kl. 18.55)