Gemmi Fox Coat

Saga Furs’ pälsauktion inleds på söndag – omfattande utbud och ansvarsfullhet lockar köpare

Saga Furs’ septemberauktion inleds inkommande söndag den 15.9.2019. Septemberauktionens utbud är, som typiskt för slutet av säsongen, främst av lägre kvalitet, men innehåller dock även en del skinn av normal kvalitet. Saga Furs beräknar att ca 350 köpare från alla huvudmarknadsområden deltar i auktionen, och antalet besökare beräknas även denna gång vara större än vid de övriga internationella auktionerna.

De omfattande utbuden samt Saga Furs’ rykte som föregångare inom ansvarsfull pälsproduktion lockar köparna till auktionen i Vanda.
”Vi erbjuder de bästa lösningarna för ansvarsfull hantering av pälsskinnens leveranskedja och transparens. Vårt farmcertifieringsprogram och spårbarhet är orsakerna till att kunderna specifikt vill använda finska pälsskinn,” säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Under de första dagarna av Saga Furs’ septemberauktion bjuds ut ca 1,7 miljoner minkskinn. Under de två sista dagarna består utbuden av 620 000 finska certifierade räv- och finnsjubbskinn. Saga Furs publicerar ett börsmeddelande om auktionsförsäljningen på auktionens avslutningsdag fredagen den 20.9.2019. Bolaget rapporterar dessutom dagligen om försäljningen via sina egna hemsidor. Ett detaljerat försäljningsprogram finns på bolagets hemsidor under Auktioner.

 

Finskt hantverk, kvalitet och transparens

Under auktionerna presenterar Saga Furs även sina kunder. Den här gången inbjöds det finska bolaget Gemmi att presentera sina produkter och sin filosofi. Vid Revolver-modemässan i Köpenhamn i augusti rankades Gemmi som tvåa i utvärderingen av bolagens ansvarsfullhetsarbete. Bolagens verksamhets poängsattes i enlighet med hur väl deras verksamhet stöder målsättningarna för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs) som lanserades av FN år 2015.

Gemmis verkställande direktör Susanne Stenfors berättar, att Gemmi designar och tillverkar alla sina produkter i Finland. Bolaget vill även hålla kvar produktionen i Finland, eftersom bolaget här kan tillverka lyxprodukter på ett ansvarsfullt sätt av råvaror av toppkvalitet.
”För att förlänga våra produkters livscykel använder vi skinn av möjligast hög kvalitet till alla produkter, och vi köper skinnen från Saga Furs’ auktioner”, konstaterar Susanne Stenfors.

”Pälsar av hög kvalitet håller i åratal, vilket minskar produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Och när produkten har använts länge, rentav flera tiotals år – kanske i något skede modifierad och förnyad – är skinnen dessutom biologiskt nedbrytbara i slutet av livscykeln,” tillägger Stenfors.

”På senaste tid har modeindustrin kritiserats för att vara oekologisk och ogenomskinlig, men diskussioner och konsumenternas beteende åstadkommer så småningom förändringar. Vi är intresserade av hur vi påverkar naturen och förutom nedbrytbara pälsskinn strävar vi att övergå till ekologiska tyger. Vår inköpskedja är även transparent och nästan alla skinn vi använder är inhemska och härstammar från certifierade finska farmer.”

 

www.gemmi.fi

(Saga Furs Oyj pressmeddelande 13.9.2019)