Silverblue- minkskinn bjöds ut i dag vid Saga Furs’ auktion

Online-auktionen fortsatte idag med ett utbud på nästan 450 000 minkskinn, bl.a. Silverblue och Sapphire, liksom även nordamerikanska mutationsminkskinn.

Mönstret från de tidigare dagarna upprepade sig, dvs undersorterna sålde bättre än de begränsade mängderna reguljära skinn. Totalt såldes över 50% av Silverblue-skinnen. Efter en mycket framgångsrik säsong är det vår plikt som marknadsledare att försvara prisnivån och inge förtroende på marknaderna. Detta har reflekterats i vår försäljningspolitik under hela auktionen.

Auktionen avslutas i morgon med ett utbud av olika cross-minkskinn