Silverblue-minkskinnen såldes till 80 procent

Saga Furs juniauktion fortsatte idag med försäljningen av 750 000 minkskinn.
Silverblue-minkarna nådde en försäljningsprocent på 80, av Sapphire-hanminkskinnen såldes 95 och honminkskinnen 60 procent.
Prisnivån var aningen lägre än vid de senaste europeiska auktionerna. En del av skinnen lämnades osålda för att skydda prisnivån. Dagens största köp gick till Kina, med starkt stöd av Korea.
Top Loten som bestod av Sapphire-honminkskinn köptes av Jindo Co. Ltd för 180 euro.
Auktionen fortsätter imorgon med försäljning av vita och Black Cross-minkskinn