Stabila prisnivåer och höga försäljningsprocenter vid Sagas septemberauktion

Auktionsförsäljningen var livlig under Saga Furs’ tredje och sista minkförsäljningsdag, då Silverblue- och olika Cross-typers minkskinn bjöds ut. Liksom under de tidigare dagarna såldes utbuden så gott som i sin helhet till stabila prisnivåer.

Utbudet på 210 000 Silverblue- han- och honminkskinn såldes till nästan 100 procent till stabila prisnivåer, och detsamma gällde även de olika minkskinnen av Cross-typ. Även i dag var Kina den mest aktiva köparen, men betydande inköp gjordes även till Sydkorea, Turkiet och Ryssland.

I morgon onsdag består auktionsutbuden av finnsjubb- och mutationsrävskinn.