Saga Furs’ marsauktion: Rapporter och börsmeddelanden

Dag 9: Insiderbulletin 15.3.2023 klo 18.20

Insiderbulletin: Värdet på förmedlingsförsäljningen 147 miljoner vid Saga Furs’ marsauktion

Saga Furs’ pälsauktion avslutades idag med försäljning av rävskinn. Över 230 köpare deltog i auktionen, och majoriteten av försäljningen riktades till bolagets huvudmarknadsområde Kina. Inköp gjordes även till Sydkorea, Turkiet, Grekland samt inom vissa skinntyper även till den europeiska modeindustrin.

Vid auktionen bjöds ut 5 miljoner minkskinn, varav 85% såldes, och 450 000 räv- och finnsjubbskinn varav 95% såldes. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 147 miljoner euro (3–4/2022: 31 miljoner euro och 3/2021: 104 miljoner euro). Förmedlingsförsäljningens värde steg både tack vare det ökade antalet sålda skinn samt de stigande prisnivåerna. Utbudet på 250 000 blårävskinn såldes i sin helhet. Den genomsnittliga prisökningen på både mink- och rävskinn var nästan 10% jämfört med septemberauktionen.

”Antalet skinn som förmedlades under marsauktionen var större än under någon annan auktion vid motsvarande tidpunkt. Efter att coronarestriktionerna hävts deltog kineserna aktivt i auktionen och köpte klart fler skinn än vanligt i mars. Detta indikerar att marknaderna återhämtar sig, samt att efterfrågan på certifierade skinn har bibehållits efter de tuffa coronaåren. Resultaten stärker förtroendet inom pälshandelns hela värdekedja och ger hopp om att prisnivån kommer att återgå till en lönsam nivå”, säger Saga Furs verkställande direktör Markus Gotthardt.

Bolaget ordnar nästa auktion i juni 2023.

 

Dag 9: Auktionsrapport 15.3.2023

Under den sista dagen av Saga Furs’ marsauktion erbjöd vi till försäljning 250 000 blårävskinn.

 • Blårävskinnen såldes till 100 % med stigande priser.

Warren Hodges köpte toplotten av blårävskinnen på uppdrag av Haining Fengniao International Company för modebrändet Qianshunzi Fur i Kina.

Vår första auktion under räkenskapsåret utgjorde en lovande start för resten av säsongen. Vi ser fram emot att träffa er alla igen i juni.

 

Dag 8: Auktionsrapport 14.3.2023

Saga Furs’ auktion fortsatte idag med ett utbud på 165 000 rävskinn.

 • Blue Shadow -rävutbudet såldes till nästan 90 % till fasta priser.
 • Blue Frost -rävskinnen såldes under stark konkurrens till nästan 100 % med klart stigande priser.
 • Golden Island -rävskinnen såldes till 75 % till fasta priser.
 • Utbudet av silverrävskinnen såldes till 95 % med stigande priser.
 • Majoriteten av inköpen gjordes till marknaderna i Kina och Turkiet, med stöd av inköparna från Sydkorea.

Marsauktionen avslutas imorgon med ett utbud på 250 000 blårävskinn.

 

Dag 7: Insiderbulletin 13.3.2023 kl. 16.15

Vid Saga Furs auktion såldes rekordantal minkskinn till stigande prisnivåer

Minkförsäljningen vid Saga Furs Oyj:s skinnauktion, som inleddes tisdagen den 7.3.2023, avslutades idag måndagen den 13.3 med lovande resultat. Över 220 köpare deltog i auktionen och majoriteten av försäljningen riktades till bolagets huvudmarknadsområde Kina. Inköp gjordes även till Sydkorea, Turkiet, Grekland och inom vissa typer även till den europeiska modeindustrin.

Av auktionsutbuden på 5 miljoner minkskinn såldes 85%. Prisnivåerna på de flesta skinntyperna låg på en högre nivå jämfört med septemberauktionen, och ökningen var i genomsnitt 10%.

”Våra kinesiska kunder hade äntligen möjlighet att delta i vår auktion i Vanda, och i salen rådde livlig konkurrens om skinnen på samma sätt som under tiderna före coronan. Minkförsäljningen överträffade våra förväntningar när det gäller försäljningsvolymerna, men prisnivån är ännu inte tillräcklig för farmarna efter de ekonomiskt betungande pandemiåren. Det var god efterfrågan på alla skinntyper, vilket indikerar att minkmarknaderna återhämtar sig och köparna vill köpa certifierade skinn som är producerade i västländerna”, säger Saga Furs verkställande direktör Markus Gotthardt.

”Förutom certifiering kräver de västerländska modemärkena transparens och spårbarhet inom hela pälsvärdekedjan. I samband med auktionen lanserade vi Saga Trac-lösningen, som är den första kommersiellt slutförda och skalbara spårbarhetslösningen för modeindustrin.”

Auktionen fortsätter fram till onsdagen den 15.3. med försäljning av finnsjubb- och rävskinn. Efter att auktionen är avslutad publicerar bolaget ett börsmeddelande över hela auktionen.

 

Dag 7: Auktionsrapport 13.3.2023

Under minkauktionen sista dag erbjöd vi 147 000 Mahogany-honminkskinn till försäljning. Därtill bjöds det ut 105 000 Silver Cross -minkskinn samt mindre mängder av andra Cross-typers minkskinn. Finnsjubbskinnutbudet som erbjöds till försäljning bestod av 32 000 skinn.

 • Utbudet av Mahogany-skinn såldes till 80 % med stigande priser.
 • Utbudet av Cross-typens svarta, bruna och Silver -minkskinn såldes till 100 % med klart stigande priser.
 • Finnsjubbskinnen såldes nästan till 100 % med klart stigande priser.
 • De mest aktiva köparna kom från Kina, med ett gott stöd av köparna från Sydkorea, Turkiet och Grekland.

Topplotten av finnsjubbskinn köptes av Trifon Ditsios på uppdrag av DTS. Skinnen kommer att beredes av DTS och doneras till Turkiey Fur Federation, som genom en liten auktion kommer att samla in stöd för offren från den senaste jordbävningen.
”På det turkiska pälsförbundets (Turkish Fur Federation) och alla turkiska invånares vägnar, vill vi tacka er för att ni känner vår smärta och hjälper oss i återhämtningsarbetet i jordskalvsområdet” – Yusuf Doganay, viceordförande för det turkiska pälsförbundet.

I morgon erbjuder vi till försäljning Blue Shadow-, Blue Frost-, silver- och Golden Island -rävskinn. På onsdagen avslutar vi auktionen med försäljning av blårävskinn.

 

Dag 6: Auktionsrapport 12.3.2023

Idag erbjöds en miljon bruna honminkskinn till försäljning. Därtill innehöll utbudet Mahogany-hanminkskinn.

 • Mahogany-skinnen av Classic-typ såldes till nästan 100 % till klart stigande priser, medan 80 % av Velvet-typens skinn såldes till fasta priser.
 • Över 80 % av de bruna Classic-skinnen och 90 % av de bruna Velvet-skinnen såldes till stigande priser.
 • De aktivaste köparna kom idag från Kina, starkt understödda av köparna från Sydkorea.

Minkauktionen avslutas i morgon med försäljningen av Mahogany-honminkskinn samt olika Cross-typers minkskinn. Senare på eftermiddagen bjuds finnsjubbskinn till försäljning. Auktionen fortsätter med försäljningen av rävskinn ända till onsdagen 15.3.2023.

 

Dag 5: Auktionsrapport 11.3.2023

Under auktionens femte dag erbjöd Saga Furs en miljon bruna hanminkskinn till försäljning.

 • Utbudet av bruna Classic minkskinn såldes under stark konkurrens till 95 % med klart stigande priser.
 • De bruna minkskinnen av Velvet-typ såldes till 85 % till fasta priser.
 • De aktivaste köparna kom idag från Kina, med kraftigt understöd från Sydkorea och Turkiet.

Minkauktionen fortsätter ytterligare i 2 dagar. I morgon kommer utbudet att bestå av en miljon bruna honminkskinn samt Mahogany-hanminkskinn.

 

Dag 4: Auktionsrapport 10.3.2023

Saga Furs erbjöd på sin marsauktion idag till försäljning främst svarta minkskinn. Utbudet inkluderade även vårt Royal Black -utbud samt mindre mängder av andra minktyper.

 • Det nordamerikanska utbudet såldes nästan till 90 % till fasta priser.
 • De europeiska svarta minkskinnen såldes till stigande priser. Classic-typens skinn såldes till 100 % och Velvet-typens skinn till 60 %.
 • Utbudet av Palomino-honminkskinnen såldes till stigande priser. Velvet-typens skinn såldes till 100 % och Classic-typen till 75 %.
 • Majoriteten av köparna kom idag från Kina, men fick stöd av köpare från Sydkorea och Turkiet.

I morgon lördag kommer vi att erbjuda en miljon bruna hanminkskinn till försäljning.

Dag 3: Auktionsrapport 9.3.2023

Auktionen fortsatte framgångsrikt den tredje dagen och köparna konkurrerade aktivt om alla minktyper som erbjöds till försäljning.

 • Utbudet av de 500 000 Silverblue-honminkskinnen såldes nästan till 100 % med klart stigande priser
 • Det nordamerikanska utbudet av Sapphire-, Violet- och Blue Iris -minkskinn såldes till 100 % med klart stigande priser
 • Palomino Classic -hanminkskinnen såldes till 65%, medan Velvet-skinnen såldes till 100%. Båda typerna såldes till klart stigande priser
 • De aktivaste köparna kom idag från Kina, men understöddes kraftigt av inköpare från Sydkorea och Turkiet
 • Topplotten av Silverblue Velvet-typens honskinn köptes av Ds FURS ägare DS KIM från Sydkorea

Auktionen fortsätter i morgon med försäljningen av Palomino-honminkskinn, svarta minkskinn och ROYAL BLACK minkskinn från det nordamerikanska utbudet.

 

Dag 2: Auktionsrapport 8.3.2023

Under auktionens andra dag erbjöds till försäljning 500 000 Silverblue-hanminkskinn.

 • Utbudet av Silverblue-minkskinnen såldes till 95 % med stigande priser.
 • De kinesiska köparna dominerade marknaden idag, med gott stöd från Sydkorea och Turkiet.

Minkauktionen fortsätter i morgon med försäljning av Silverblue – honminkskinn, Palomino-hanminkskinn och det nordamerikanska utbudet av Sapphire-, Violet- och Blue Iris -minkskinn.

 

Dag 1: Auktionsrapport 7.3.2023

Vi är verkligt glada över att se er alla här! Med dessa ord öppnade försäljningsdirektör Mikko Hovén mars live-auktionen i Vanda. Under den nio dagar långa auktionen kommer Saga Furs att bjuda till försäljning 5 miljoner minkskinn och 410 000 rävskinn till över 200 registrerade köpare från alla huvudmarknader.

I dag erbjöds till försäljning 450 000 vita minkskinn och 233 000 Pearl-minkskinn.
– Alla samsorterade vita minkskinn av Classic-typ såldes till en 10% högre prisnivå jämfört med nivån i september
– Över 80 % av de samordnade vita minkskinnen av velvet-typ såldes till stigande priser
– Av de 42 000 nordamerikanska vita minkskinnen som erbjöds till försäljning såldes 25 %.
– Utbudet av Pearl – minkskinnen såldes till nästan 100 % till klart högre priser än i september
– Majoriteten av köparna kom idag från Kina, Sydkorea och Turkiet
– Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av Silverblue – hanminkskinn.


Topplotten av vita Velvet-typens honskinn köptes av Shin Kosmisch för Shi Ti Fur i Kina