Andra dagen av april-minkauktionen

Vid dagens onlineauktion bjöds ut bruna Velvet- och Classic- minkskinn. Prisnivån var stabil jämfört med föregående auktion i mars. Över 30% av Classic- minkskinnen såldes. Honminkskinnen av Velvet-typ såldes till 10% och hanminkskinnen förblev osålda.
Auktionen avslutas i morgon, då utbuden omfattar Silverblue- minkskinn samt nordamerikanska svarta minkskinn.