Andra dagen av marsauktionen

Detta är en kort sammanfattning av den andra auktionsdagen. Bristande aktivitet på marknaderna i Kina inverkade återigen på dagens försäljning, och speciellt kraftig var inverkan på bruna velvet-hanskinn.

Dagens försäljningsresultat:
-bruna klassiska hanskinn: 50% försäljning till stabila priser
-bruna velvet-hanskinn: huvudsakligen osålda

Minkförsäjningen fortsätter imorgon med bruna honskinn, svarta skinn, BLACKGLAMA och silver cross. En kort sammanfattning publiceras efter försäljningen.