Ansvarsfull verksamhet är framtidens trumfkort

Prisnivån på mink- och rävskinn steg en aning vid Saga Furs Oyj:s auktioner under innevarande försäljningssäsong. Situationen i början av säsongen var dock mer utmanande är vanligt, då den långvariga högkonjunkturen hade lett till ökande produktion, och utmaningarna inom världsekonomin skapade osäkerhet.

Förtroendet på minkmarknaderna återställdes då Kinas produktion minskade radikalt, och prisnivån steg lite från auktion till auktion. Vinterns detaljhandelsresultat är återigen avgörande för hur framgångsrika den kommande säsongens auktioner blir.

I juni såldes rävskinnen till hundra procent och försäljningen var jämt utspridd över olika marknadsområden, vilket bidrog till att rävhandeln kom igång i det osäkra läget. I september steg prisnivån på rävskinn rentav en aning. Situationen på rävmarknaderna kan dock ännu inte anses stabil eftersom produktionen inte har minskat lika mycket som minkskinnen.

”Päls spelar fortfarande en central roll inom modet – de fördelaktiga skinnpriserna har lockat nya designers att använda rekordmycket rävskinn i nya kollektioner. Under de senaste veckorna har även prisnivån stärkts på marknaderna. Efterfrågan på certifierade finska rävskinn ökar, och en ansvarsfull produktion är framtidens trumfkort”, berättade bolagets verkställande direktör Pertti Fallenius vid ett infotillfälle för farmare i Munsala idag.

Saga Furs’ första auktion för den nya försäljningssäsongen ordnas den 19-21 december, då bolaget bjuder ut Saga®- räv- och finnsjubbskinn. Säsongens första utbud av minkskinn bjuds ut vid auktionen i mars 2017.