Ansvarsfulla val – seminariet i Paris erbjöd värdefull information om ansvarsfullhet och pälsanvändning

Saga Furs var värd vid två halvdagars Pop-up- seminarier i Paris den 17 april. Tre designers deltog i seminariet och publiken från modevärlden uppmanades delta i diskussionen som behandlade päls, samt i en liten workshop.

Modeskaparna eftersträvar kreativ användning av material med stark etisk bakgrund

Evenemanget inleddes av Tia Matthews, Saga Furs’ modeaffärsverksamhetsdirektör. Alla tre deltagande designers, Astrid Andersen, Jens Laugesen och Francesca Liberatore, har sin egen personliga inställning till modeskapande. Under evenemanget talade de om sina egna val och om de processer som är involverade då de använder ansvarsfullt producerade pälsskinn i sina egna kollektioner.

Alla tre modeskapare har använt päls i sina egna kollektioner och är av samma åsikt som många andra modeskapare – Saga Furs är det auktionsbolag som alltid har varit föregångare och som har skapat många nya standarder både gällande kvalitet och etik.

Saga Furs’ workshop illustrerade hur olika pälstekniker syns ut på modescenerna

Som avslutning på seminariet ordnade Saga Furs en workshop om pälsbearbetning och -användning. Vid workshopen presenterades olika pälstekniker som används inom modeindustrin. Seminariedeltagarna fick mycket intressant insiderinformation om vad som gjort att Saga Furs utvecklats till en inspirerande påverkare inom kreativ pälsanvändning, vars inverkan avspeglas på modescenerna från år till år.

I samband med seminariet ordnades även en retrospektiv utställning som firade Saga Furs’ 80-åriga historia och Saga Furs Design Centres 30-åriga historia. Design Centre är den plats där alla innovativa pälstekniker under årens lopp har utvecklats och sedermera spritts till modevärlden.

Seminariet fick mycket positiv respons. Under evenemanget fördes många öppna intressanta diskussioner om pälsanvändning, ansvarsfullhet och modeskapande.