Återigen höga försäljningsprocenter vid Saga Furs’ auktion

Vid Saga Furs’ septemberauktion fortsatte de positiva stämningarna under den andra auktionsdagen då försäljningen och priserna låg i linje med gårdagen. Dagens utbud av 729 000 Silverblue- minkskinn uppnådde bra försäljningsprocenter, och Silverblue Velvet- honminkskinnen såldes till 90 procent. Därutöver bjöds ut Sapphire- och nordamerikanska mutationsminkskinn samt ett sortiment på 32 000 Blue Iris- minkskinn, varav nästan 50% såldes.

De största inköpen gjordes av Kina och Turkiet med kraftigt stöd av Turkiet gällande hanskinnen.

Auktionen fortsätter i morgon då utbuden omfattar unika nordamerikanska minkskinn, inkluderande ett exklusivt sortiment BLACKGLAMA- skinn.