Auktionen inleddes med hundraprocentig försäljning av minkskinn

Saga Furs Oyj:s marsauktion inleddes i dag med försäljning av nästan 800 000 Saga®- minkskinn, och hundra procent av skinnen såldes. Priset på Sapphire-minkskinnen steg något jämfört med nivåerna vid de senaste internationella auktionerna. Silverblue- och Pearl-minkskinnen såldes till samma nivå som vid auktionen i Köpenhamn i februari. Över 500 köpare från alla marknadsområden deltar i auktionen. Dagens största inköp gjordes till marknaderna i Kina, och mindre mängder till modeindustrin i Europa, Grekland och Korea.

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av Brown- och Glow-hanminkskinn samt Black Cross- och Palomino-minkskinn.

9 mars 2016